Us informem de la xarrada que s’està gestionant des de l’Ajuntament de Traiguera, per al foment de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral des d’un enfocament d’igualtat entre homes i dones. Xarrada impartida per Carmen Tolós Marzá, psicòloga, tècnica superior en integració social i orientadora educativa.

Data: divendres 26 de gener de 2024 a les 19.30 hores

Lloc de realització: Biblioteca municipal (Casa de la Cultura Pere Labèrnia, C/ Mossén Daniel Llatje i Baset s/n)

Més informació: 964 495 125 (Ajuntament de Traiguera)