Webinar per explicar el procediment a seguir per a poder sol·licitar les ajudes directes al sector turístic convocades per @GVATurisme, així com aclarir possibles dubtes.