CANCEL·LAT PER FALTA D’INSCRIPCIONS

Taller teòric – pràctic exclusivament online, en el qual es treballara per proporcionar estratègies per a repensar el sistema productiu actual, incidint en les pràctiques que ens proposa el model de l’economia circular. Aquest es realitzarà durant els dies 12, 13 i 14 de juny de 15.00 a 19.00 hores.

Objectius: Sensibilitzar i formar a les empreses en matèria de l’Economia Circular i facilitar la creació de valor mitjançant la re-utilització i el reciclatge de productes i l’eco-disseny.

Continguts:

• Principis i fonaments de l’economia circular
• Estratègies d’economia circular aplicades a les empreses
• Model de negoci circular: consideracions tècniques i financeres
• Eco-disseny i la seua aplicació