El Consell Plenari del Patronat Provincial de Turisme de Castelló a acordat l’aprovació de les bases per a la subvenció per a plans de contingència i protocols d’actuació Covid-19 per a empreses certificades amb la marca «Castelló Ruta de Sabor» Exercici 2021.

Enllaç per a la descàrrega de les bases en el BOP:

https://www.dipcas.es/va/subvencions.html?f=11709

Bases

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUDA

Podran beneficiar-se de les subvencions les empreses del sector agroalimentari i turístic amb algun producte o servei adherit a la marca «Castelló Ruta de Sabor».

EN QUÈ CONSISTEIX L’AJUDA?

Les subvencions es destinaran a la contractació de serveis de compra/lloguer de materials i equips necessaris per a l’adaptació de les instal·lacions a la normativa de seguretat sanitària; desenvolupament d’accions de digitalització que permeten adaptar els serveis a les exigències dels protocols Covid-19; o desenvolupament d’accions de comunicació i promoció, tot això encaminat a l’atracció del turisme en compliment de l’objectiu estratègic fixat en les bases.

Únicament seran objecte d’ajuda les despeses de caràcter CORRENT.

ON I QUAN DEMANAR L’AJUDA DEL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME

Termini d’un mes, a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Es podrà presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació a presentar, per via telemàtica a través de la seu electrònica del Patronat, a la qual podeu accedir a través del següent enllaç:

Sol·licitud

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Fins al 30 de novembre de 2021 per via telemàtica a través de la seu electrònica del Patronat, a la qual podeu accedir a través del següent enllaç:

Justificació