La Junta de Govern de la Diputació de Castelló ha acordat l’aprovació de les subvencons per a la transformació Digital destinades a Pymes, autònoms i cooperatives de municipis de la provincia de Castelló.

Enllaç per a la descàrrega de les bases, extracte i resta de documentació necessària:

https://www.dipcas.es/va/subvencions.html?f=11969

QUI POT SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ

Podran beneficiar-se de la subvenció les pymes, autònoms i cooperatives que inguen el domicili fiscal en municipis de la provincia de Castelló.

EN QUÈ CONSISTEIX LA SUBVENCIÓ?

La subvenció es destinara a la realització de programes o activitats amb repercussió provincial implicades en les línies de despesa corrent o despesa inventariable (s’ha d’optar a una línia de despesa) cap a la Transformació Digital.

Exemple de despesa corrent: Gestió i publicació de continguts en web, xarxes socials, newsletters; desenvolupament de plans de digitalització; Disseny i creació de campanyes en xarxes socials; Serveis proveïdor de pagament, etc.

Exemple de despesa inventariable: Inversions d’equipament i en software (ordinadors, tablets, TPV, llicències software, etc.); disseny nova pàgina web; app, etc.

Podreu trobar més informació de respecte a què entra com a Transformació Digital en les bases.

ON I QUAN DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Termini de sol·licitud: 30 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria (fins el 14 de juny).

Es podrà presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació a presentar, per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació de Castelló, a la qual podeu accedir a través del següent enllaç:

Sol·licitud

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Fins al 30 de novembre de 2021 per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació de Castelló.