A Sant Mateu compteu amb una oficina d’assessorament jurídic gratuït. Un servei d’orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat Valenciana i prestat per professionals del Consell de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana.

Els serveis que entren, entre d’altres, són:

  • Informació i assessorament en matèria d’accés a la justícia, la mediació i la protecció dels seus drets.
  • Orientar sobre recursos públics i privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.
  • Tràmits administratius davant del registre civil, mercantil i de la propietat.
  • Assessorament i orientació jurídics previs al procés per reclamar la tutela judicial dels drets i interessos.
  • Assessorament en consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia.

L’oficina es troba a les dependències de l’Ajuntament de Sant Mateu. Horari: els dimecres de 10.00 a 14.00 hores. Sol·licita cita prèvia cridant al telèfon 964 416 171.