Mitjançant aquest enllaç podreu consultar si la vostra petició a l’ajuda ha sigut concedida o denegada.

S’ha de tenir en compte que les resolucions es publiquen tal com es resolen, per aquesta raó, si el seu expedient no apareix en la resolució publicada, és perquè encara no està resolt.

A més, la resolució de concessió o denegació es notificarà a la persona o entitat sol·licitant en els termes previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.