OBJECTIUS

Aconseguir la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del territori, amb actuacions adaptades a les necessitats reals d’aquest; posicionant el turisme com a sector prioritari per la seva transversalitat enllaçant diferents sectors (comerç, agricultura, artesania); ser un Pacte dinamitzador amb els objectius següents:

Conèixer, i ser conscients de la realitat socioeconòmica dels municipis participants en el Pacte; la situació i la tendència del mercat laboral; les noves oportunitats per a la creació d’ocupació; les mancances i necessitats per a la creació i un correcte desenvolupament de les empreses (emprenedoria) i les millors pràctiques/tècniques per a la inserció al món laboral dels col·lectius més desfavorits.

Coordinar programes de formació i promoció de l’ocupació, així com formació per a empresaris i/o emprenedors, organitzats per les entitats signants, d’aquesta manera millorem l’eficiència i afavorim la sinergia dels recursos públics i privats als destinats.

Dissenyar, planificar i posar en marxa des del mateix Pacte, tot tipus d’accions, programes i projectes conjunts (assessorament, cursos, tallers, jornades…) dirigits al foment de la creació de nous llocs de treball, a la millora de la qualitat de l’ocupació, així com millorar l’estabilitat laboral,  a la inserció laboral de les persones desocupades, a la millora de les empreses ja establertes en el nostre territori, al foment de la iniciativa empresarial (emprenedoria) i al foment de l’associacionisme empresarial.

Objectius que no s’aconseguiran simplement amb els recursos del Pacte, sino que és necessari, per a obtenir uns resultats eficaços i eficients, compartir  metodologies d’intervenció, experiències i recursos amb  les entitats signants, així com assessorar-se i/o, inspirar-se d’altres pactes territorials, i sempre comptant amb la col·laboració dels 8.407 habitants que representem.