Ajudes dirigides a la pime per a realitzar projectes innovadors que redunden en una competitivitat més alta de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d’execució del projecte.

  • INNOVAProD-CV: Desenvolupament de nous productes.
  • INNOVAProC-CV: Posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l’aplicació de metodologies de millora contínua i amb criteris d’ecoeficiència.
  • INNOVATeiC-CV: Desenvolupament de solucions TeIC innovadores que no suposen desenvolupaments a mida.

Termini de sol·licitud: 03/03/2023 fins al 12/04/2023

Més informació i tramitació

Resolució DOGV núm. 9545 de 02/03/2023