Us informem del curs que s’està gestionant des de l’Ajuntament de Sant Mateu juntament amb el CDR Alt Maestrat.

Data: de l’11 de setembre a desembre 2023, de 15.00 a 18.00 hores (de dilluns a divendres)

Lloc de realització: Palau Marqués de Villores (Sant Mateu)

Al finalitzar aquesta formació específica i amb els requisits necessaris, es podrà participar en el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals per a obtindre un certificat de professionalitat.

Inscripcions i informació: orientacio@cdraltmaestrat.org / 964 42 83 91