Us informem del nou servei que ha posat en marxa Turisme Comunitat Valenciana, el CENTRE D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR TURÍSTIC (CAET), i que ajuda a elaborar gratuïtament el teu pla d’emprenedoria.

Com participar?

A través de les Cámaras de Comerç d’Alacant, València i Castelló, on cada una ofereixen 15 places.

Com inscriure’s?

A través del Centre d’Atenció a l’Emprenedor Turístic de Turisme Comunitat Valenciana (CAET)

Més informació