Com fer el teu pla d’empresa turística

Com fer el teu pla d’empresa turística

Us informem del nou servei que ha posat en marxa Turisme Comunitat Valenciana, el CENTRE D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR TURÍSTIC (CAET), i que ajuda a elaborar gratuïtament el teu pla d’emprenedoria. Com participar? A través de les Cámaras de Comerç...
Ajudes a l’hostaleria de la Comunitat Valenciana

Ajudes a l’hostaleria de la Comunitat Valenciana

Us informem de la subvenció dirigida als hostalers de la Comunitat Valenciana que incloguen en la seua carta un percentatge significatiu de productes emparats per les figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana. Quantia de l’ajuda...
Ajudes LEADER

Ajudes LEADER

Convocatòria oberta del 21 de juny al 20 de juliol de 2022 Ajudes per a la creació i millora de l’empresa en el medi rural. Que entra? Crear el teu negoci: fins 60.000 €Millorar el negoci: subvenció fins a un 30% (fins a un màx. de 21.000 €)Ajudes per a...
Ajudes Cámara Comercio de Castellón

Ajudes Cámara Comercio de Castellón

Us informem de les diferents línies d’ajudes que hi ha des de la Cámara Comercio de Castellón per a autònoms i petites / mitjanes empreses: Programa Competitivitat Turística Ajudes cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió...