Programa Labora Emprén

Programa Labora Emprén

Vols emprendre dintre de la Comunitat Valenciana? Labora Emprén és el programa que analitza la capacitat emprenedora de les persones que estiguen interessades a explorar la posada en marxa d’un projecte emprenedor i donar suport en la creació i consolidació de...
Ajudes a la contractació

Ajudes a la contractació

Us informem de les diferents subvencions que hi ha per a fomentar la contractació: ECOTDI 2023: Foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa. Termini de sol·licitud: Del 02/03/2023 fins al 01/09/2023 Més informació i tramitació ECOVUL...
INNOVA-CV: Innovació de pime

INNOVA-CV: Innovació de pime

Ajudes dirigides a la pime per a realitzar projectes innovadors que redunden en una competitivitat més alta de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d’execució del projecte. INNOVAProD-CV: Desenvolupament de nous...
Ajudes promoció de l’economia sostenible

Ajudes promoció de l’economia sostenible

Des de la Direcció General d’economia sostenible li informem que s’ha publicat la convocatòria d’ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023. Enllaç web amb més informació...