Us informem que des de la  Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica hi ha l’ajuda per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores.

Objecte: Generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores.

Són subvencionables els projectes innovadors i d’experimentació que versen sobre les matèries que s’indiquen a continuació i es valoraran segons la base sisena de l’Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural:

  • Adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana (condicions de canvi climàtic i/o escassetat de recursos hídrics).
  • Model de producció i transformació agroecològica i/o sostenible.
  • Reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària.
  • Potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals.
  • Projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000.
  • Reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

Termini de sol·licitud: 27/03/2023 fins al 18/04/2023

Més informació i tramitació