La Generalitat Valenciana disposa d’ajudes en matèria d’energies renovables dirigides a empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent-hi empresaris individuals.

Actuacions subvencionables: Instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent-hi tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic. Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat, amb l’única fi de la seua utilització en processos energètics, maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pellets/briquetes, per al seu ús energètic; inversions en equip i maquinària específica per a l’adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a orri de biomassa per al seu ús energètic.

Termini sol·licitud: Del 21/07/2023 fins al 03/11/2023

Més informació