Us informem de les diferents línies d’ajudes que hi ha des de la Generalitat Valenciana per a l’anualitat 2024.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 15/01/2024 fins al 09/02/2024.

CMMOPY – Crea comerç a la pime comercial

Destinades a donar suport per a les inversions en equipament, obres i instal·lacions per als establiments comercials, incloent-hi les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment.

Aquestes inversions es poden destinar a equipament per a l’exposició, l’emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l’establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc.

Més informació

CMIAPY – Emprenem comerç a la pime comercial

Destinades a finançar les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat, o de la implantació d’una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s’haja exercit activitat econòmica.

Més informació

CMRUPY – Crea comerç rural en municipis < 1.000 habitants

Destinades a subvencionar les inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, vinculada a l’establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, en els establiments ubicats o que s’implantaran en els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana.

Més informació

CMSEPY – Crea mercats a la pime comercial (mercats de venda no sedentària)

Destinades a subvencionar inversions en l’adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i la venda de productes d’alimentació; en aquest cas, han de complir la normativa vigent en matèria mediambiental.

Més informació