Us informem de les diferents línies d’ajudes, dirigides a Entitats Locals, que hi ha des de la Generalitat Valenciana per a l’anualitat 2023.

El termini per a la presentació de sol·licituds: del 11/01/2023 fins el 03/02/2023.

CMARTY: Per a la implantació o el manteniment d’espais expositius permanents destinats a la promoció de la producció artesana.

Més informació

CMPFER: (fires comercials) Atendre les despeses derivades de la realització en la Comunitat Valenciana de certàmens o manifestacions firals com a medi de promoció comercial local.

Més informació

CMDAFC: Entitats locals amb AFIC (Agència de Foment de la Innovació Comercial) o vullguen implantar-la. Atendre les despeses derivades de la creació o el manteniment de les agències per al foment de la innovació comercial (AFIC) de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la cooperació interadministrativa i la dinamització, promoció i informació del comerç i l’artesania en l’àmbit municipal.

Més informació

COMICC: Realització durant l’exercici 2023 d’activitats d’informació, formació, arbitratge, protecció i defensa dels consumidors/ores, per part de les entitats locals de la Comunitat Valenciana que disposen d’una oficina municipal d’informació al consumidor i/o d’una junta arbitral de consum que tinga titularitat compartida amb la Generalitat.

Més informació

CMAYES: Realització d’estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai urbà de concentració comercial.

Més informació

CMMOAY: Renovació de mercats municipals, adaptació de l’àrea contingua o d’àrees urbanes de concentració comercials, i adaptació de les infraestructures necessàries per a l’exercici de la venda no sedentària.

Més informació