Us informem de les diferents línies d’ajudes que hi ha des de la Generalitat Valenciana per a l’anualitat 2023.

El termini per a la presentació de sol·licituds: de l’11/01/2023 fins al 03/02/2023.

CMAPY4: Artesans

Ajudes destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses que es faran en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

Més informació

CMAAS4: Agrupació de comerciants

L’objecte d’aquestes ajudes és propiciar la realització d’activitats que faciliten la professionalització del sector, així com la comercialització i promoció del producte artesà per part de les agrupacions d’artesans.

Més informació

CMIAPY: Nous titulars o canvis de titularitat

Destinades a finançar les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d’una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s’haja exercit activitat econòmica.

Més informació

CMMOAS: Agrupacions comercials

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les agrupacions de comerciants en mercats municipals de la Comunitat Valenciana que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió, vigent, emés per un organisme públic.

Més informació

CMFAST: Agrupacions comercials

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les agrupacions de professionals del comerç, sense ànim de lucre, amb seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions que fomenten i desenvolupen l’associacionisme comercial.

Més informació

COASOC: Associacions i federacions de persones consumidroes i usuàries

Per a la realització d’activitats d’informació, formació, protecció i defensa dels consumidors/ores, per part de les associacions, federacions o una altra forma d’unió d’associacions de consumidors i usuaris inscrites en el Registre públic d’associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen cap activitat econòmica.

Més informació

CMRUPY: Comerç rural en municipis <1.000 habitants

Inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, vinculada a l’establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, en els establiments ubicats o que s’implantaran en els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana. Aquests establiments podran estar situats en espais multiservei de propietat pública o privada.

Més informació

CMSEPY: Mercaders

Per a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d’autorització municipal per a això, les inversions en l’adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i la venda de productes d’alimentació; en aquest cas, han de complir la normativa vigent en matèria mediambiental.

Més informació

CMCMEI: Associacions de mercaders (millora de l’equipament o de les instal·lacions dels punts de venda)

Per a la renovació del mercat municipal mitjançant la introducció o la millora d’equipament o d’instal.lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial.

Més informació

CMACCC: Associacions de comerços de caràcter sectorial

Per a la realització de les actuacions següents:
– Estudi que definisca les inversions que es realitzaran en l’optimització intel·ligent dels processos logístics, la reducció de l’impacte mediambiental en les seues centrals de compra i la creació de plataformes en línia de comerç electrònic per a les pimes.
– Inversions definides en l’estudi esmentat en el paràgraf anterior. Es considerarà susceptible de rebre suport la programació informàtica i les aplicacions ad hoc.

Més informació