Ajudes dirigides a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses d’allotjament turístic (ATORGAMENT PER ORDRE DE PRESENTACIÓ)

Termini de sol·licitud: des de les 09:00 hores de l’1/03/2023 al 30/06/2023

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa privada titulars, com a propietàries o explotadores, d’establiments destinats a allotjament turístic (edificis complets existents).

Accions subvencionables: (s’haurà de justificar la consecució d’una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida)

  • Tipologia 1: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
  • Tipologia 2: millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària (energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa, altres sistemes)
  • Tipologia 3: millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

Excusions: edificis de nova construcció, ampliacions i canvi dús.

Cobertura: ajuda base + ajuda addicional

  • 50% + eficiència energètica (15, 10 o 5%) + 25% actuació integrada
  • 40% + eficiència energètica (10, 5 o 0%) + actuació integrada (20% -solar tèrmica i geotèrmia-, 15% -biomassa- o 5% -altres)
  • 20% + eficiència energètica (10, 5 o 0%) + 5% actuació integrada

Bases reguladores i convocatòria

Extracte

Tramitació

Veure sessió informativa (presentació PowerPoint)

Enllaç web turisme

Tens més dubtes? Pots contactar amb el Centre d’Atenció al Sol·licitant a través del correu eficienciaenergetica.tcv@tragsa.es o al telèfon 960990116.