Us informem de les diferents subvencions que hi ha per a fomentar la contractació:

  • ECOTDI 2023: Foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa.

Termini de sol·licitud: Del 02/03/2023 fins al 01/09/2023

Més informació i tramitació

  • ECOVUL 2023: Foment de la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables.

Termini de sol·licitud: Del 02/03/2023 fins al 31/05/2023

Més informació i tramitació

  • EAUTOM 2023: Ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció.

Termini de sol·licitud: Del 09/03/2023 fins al 01/09/2023

Més informació i tramitació